تبلیغات
اسرار زمین - استون هنج
اسرار زمین

all tha world is a puzzle

استون هنج

دوشنبه 11 مرداد 1389

معمایی تاریخی به نام استون هنج

"آدمی" و "استفاده از سنگ" با هم پیو ندی دیرین دارند! انسان نخستین وقتی از جنگل خارج شد و قدم به دشت و کوهستان نهاد از بیم تاریکی و سرما و گزند جانوران به غارهای سنگی پناه برد سنگ را بهترین وسیله برای دیوار سازی و سنگ چینی یافت

آن گاه انسان نخستین نیاز یه اسلحه پیدا کرد و هنگام بروز خطر ناخودآگاه  دست به سنگ برد; زیرا که برای پرتاب کردن به سوی جانوران و دشمنان سنگ به وفور در دسترس بود و ... باز هم سنگهای سخت و نوک تیز و لبه دار بودند که اولین ابزارها در دست انسان نخستین شدند تا از آنها به عنوان داس و سرنیزه و خنجر استفاده کند.
سپس انسان دریافت که با چیدن سنگ روی سنگ برای خود در دشت و در کنار چشمه یا ساحل رود ودریا دخمه ای همانند غارهای طبیعی بنا کند و ... دانست که خانه ای با دوام تر و مستحکم تر است که سنگهایش بزرگتر و دارای سطح صاف باشد تا بهتر روی هم قرارگیرد و بیشتر مقاومت کند.
به این ترتیب تمدن با معماری اغاز شد ودر معماری سنگها و تخته سنگها بودند که در طول هزاران سال تاریخ تمدن بشر در دسترس انسان معمار قرار داشتند تا هوای ساختن بناهای بزرگ و باشکوه در سر داشته باشد و به کمک پایه ها و ستونهای تراش داده شده سنگی در اینجا و آنجا گیتی چنان بناهایی را پدید آورد که در شمار شگفتیهای عالم باشد و قرنها دوام بیاورند; بناهایی همچون: اهرام در مصر و دیوار بزرگ چین, معبد های مایا و ازتک در آمریکای لاتین و تخت جمشید در ایران و مجسمه های عظیم بودا در هند و... استون هنج در انگلستان.

استون هنج دسته ای از سنگهای عظیم بر پا ایستاده در دشت بی درخت و پوشیده از علف سالزبوری (حدود 120 کیلو متری غرب لندن ) است ;و همچنین مشهور ترین مکان پیش از تاریخ در اروپا می باشد.
استون هنج خرابه یک ساختمان سنگی است که از دیوار و طاق ساخته نشده بلکه تعدادی ستون سنگی عظیم است که هر ستون درون یک پی گچی نگه داشته شده و بر پای ایستاده است . روی این پایه های عمودی تکه سنگهای بزرگ دیگری به صورت افقی چنان قرار داده شده اند که تعدادی طاق در کنار هم و به صورت نیم دایره به وجود آورده اند. سنگهایی که مجموعه استون هنج را به وجود می آورند هر کدام چندین تن وزن دارند و آثار تیشه معماران بر بدنه آنها دیده می شود . این آثار نشان می دهند که این سنگها ابتدا صیقل داده شده و دارای سطحی هموار و تراش داده شده بوده اند اما با گذشت بیش از 40 قرن از عمر آنها و تحمل باد وباران و برف وسرما و آفتاب  4000 تابستان و زمستان هم اکنون فرسوده و شکاف برداشته و ناصاف شده اند .
متاسفانه تقریبا نیمی از تخته سنگهای عظیمی که استون هنج را پدید می آورند هم اکنون ناپدید شده اند . شاید آنها را برای ساختن پل برده اند ... شاید آنها را به منظور استفاده در بنای ساختمانها شکسته و خرد کرده اند ... و شاید هم طرح کامل استون هنج هرگز پیاده نشده است.

استون هنج گرچه مجموعه ای از سنگهای عظیم را در خود جمع کرده است اما وسیع و بزرگ نیست . بخش اصلی این بنا 30 متر قطر دارد و در تمام طرح آن در حدود 200 بلوک سنگی به صورت 2 ردیف به کار رفته و تشکیل دو دایره متحد المرکز را داده اند . تعداد ستونهای دایره بزرگ در اصل 30 ستون سنگی بوده و دایره دوم در درون دایره بزرگ از 60 قطعه سنگ کوچکتر تشکیل شده است.
امروزه اگر از پایین به استون هنج نگاه کنیم مجموعه درهمی از سنگهای عظیم می بینیم که به ارتفاع 6 تا 10 متر از سطح زمین بر پا ایستاده اند و سنگهای دیگری (که کمی کوچکترند) از نوک یک ستون به سر ستون دیگر قرار داده شده اند و پلی کوچک می سازند . برخی دیگر از سنگها شکسته و افتاده و در میان خاک و علف مدفون شده اند . ولی تماشای استون هنج از بالا مشخص می کند که در زمانهای بسیار دور و در ابتدا سنگها آرایش هندسی داشته و بیشتر آنها در دو دایره به صورت U قرار داشته اند . پیرامون این مجموعه نیز دایره ای به قطر تقریبی 120 متر وجود دارد که حریم استون هنج را به وجود می آورد.

به دقت نمی توان مشخص کرد کدامین تمدن نخستین پیش از تاریخ چنین بنای عظیمی را به وجود آورده است . دانشمندان به کمک روشهای علمی توانسته اند محاسبه کنند که بخش اصلی استون هنج حدود چهار هزار سال پیش ساخته شده است و بنابراین باید گمان برد که استون هنج را همان ساکنان اولیه این جزیره کهن در اواخر عصر حجر و اوایل عصر برنز بر پای داشته اند.
نکته دیگر آنکه به طور مسلم استون هنج در سه مرحله کامل شده و حدود 300 سال طول کشیده است تا سنگها به دشت سالزبوری آورده شوند و این بنای پیچیده وشگفت انگیز به وجود آید. طی این 300 سال و شاید بیشتر چندین نسل آمده و رفته اند و حیرت آور است که نقشه ایجاد استون هنج را چگونه طراحی کرده اند و محاسبات مربوط به آن به چه ترتیب ثبت شده که به این دقت از یک نسل به نسل دیگر رسیده است ( آن هم در شرایطی که هنوز در اروپا خط و حساب اختراع نشده بود و اندک ساکنین جزیره بریتانیا را قبیله هایی تشکیل می دادند که با وسایل ابتدایی و ابزار ساده زندگی می کردند).
استون هنج مانند دیگر مکانهای تاریخی و بناهای باستانی قرنها به بوته فراموشی سپرده شده بود و جز معدودی بازدید کننده اتفاقی نداشت. نخستین کسی که تصمیم به تحقیق درباره استون هنج گرفت (جان اوبری) بود که در قرن هفدهم متوجه این بنای عجیب در دشت سالزبوری شد. با انتشار این گزارشها و مطالعات مقدماتی جان اوبری به تدریج مراکز علمی ودانشگاهی انگلستان و اروپا به تحقیق درباره استون هنج پرداختند. گزارشات نشان دادند که تخته سنگهای بزرگتر از نوع رسوبهای ماسه سنگی در 45 کیلو متری شمال محل استون هنج است و سنگهای کوچکتر از بسترهای سنگهای آذرین در کوههای پرسلی (در ویلز) از فاصله 200 کیلومتری غرب استون هنج آورده شده اند.
دانشمندان به حیرت دچار شده بودند و بر سر این بحث مانده بودند که مردمان 4000 سال پیش چگونه توانسته اند چنین سنگهای عظیمی را 200 کیلو متر حمل کنند و به محل بیاورند؟ کلیه شواهد نشان می دهند که در 40 قرن پیش هیچ وسیله ای در سراسر اروپا وجود نداشته است که بتواند قدرت حمل و نقل بارهایی به این سنگینی آن هم از فاصله های بسیار دور را داشته باشد. شاید یخهای متحرک یا یخچالهای طبیعی به دلایلی که معلوم نیست و شاید سیلابهایی بس عظیم و با قدرت سنگها را به نزدیک محل کنونی استون هنج آورده باشد, شاید موجودات فرازمینی این تخته سنگها را تا اینجا آورده باشند و شاید های دیگر...
نکته دیگر اینکه مردمان پیش از تاریخ با چه ابزاری توانسته اند تخته سنگهایی به این عظمت را در اندازه های دلخواه بتراشند و... حال که تراشیدند چگونه آنها را بر پای نگه داشتند؟ هنگامی که در سال 1950 می خواستند استون هنج را به شکل اول آن در بیاورند و سنگهای افتاده را راست کنند از بزرگترین جرثقیل موجود آن زمان در انگلستان استفاده شد! اما مگر مردمان پیش از تاریخ جرثقیل در اختیار داشتند؟ آیا می توان پذیرفت که هزاران کارگر روزها و روزها کار می کردند و به کمک طنابهای بافته شده از رشته های تابیده پوست گاو سنگها را را روی الوار و تنه درختان پیش می کشیدند تا هر تخته سنگ را با رنج و مشقت بسیار از آن سوی کشور به این سو بیاورند؟! و... اصولا چرا باید این محل برای ساختن استون هنج انتخاب شود و چرا بنا را در همان محل طبیعی سنگها نساختند؟ تراشکاران سنگ با چه ابزاری کار می کردند؟ مهارت را چگونه و از که آموخته بودند؟ ... سرانجام اینکه هدف از این همه تلاش و کوشش سیصد ساله چه بوده است؟
با توجه به دقتی که در ساختمان استون هنج شده و نیروی کار عظیمی که طی سه قرن صرف آن شده روشن است که این بنا بسیار با اهمیت بوده و شایسته است که انسان معاصر تحقیق کند تا استون هنج چرا ساخته شده و برای چه کاری بوده است؟
در این مورد گمانه زنی های زیادی وجود دارد: 
معبد آفتاب (؟): با توجه به این که محوربندی ستونهای سنگی چنان است که جهت استون هنج به سوی شرق و رو به طلوع خورشید است هر بامداد می توان معجزه روزانه پیروزی روشنایی بر تاریکی را دید و شاهد زایش با شکوه سپیده دم بود. بنابراین یک حدس این است که استون هنج معبدی بزرگ برای پرستش آفتاب بوده است.

پرستشگاه (؟): استون هنج نمی توانسته خانه باشد زیرا هرگز بام نداشته و همچنین به منظور نگهداری حیوانات ساخته نشده است. بی هیچ تردید این بنا معنای معنوی داشته و جایگاه مقدسی بوده و گمان بر این است که پرستشگاه باشد.
از اینکه چه چیز یا چه کسی در استون هنج پرستش می شد و چرا این نقطه خاص برای "مقدس بودن" انتخاب شده است هیچ مدرک خاصی در دست نیست.
اگر این فرض صحیح باشد که استون هنج پرستشگاه بوده است بطور دقیق معلوم نیست که آیا همه افراد جامعه اجازه داشتند به درون آن بروند یا فقط چند زن یا چند مرد یا چند کودک  و یا چند راهب وارد آن می شدند؟ نمی دانیم که آیا پرستش کنندگان با شادی و پایکوبی وارد می شدند یا با احترام؟
ساختمان استون هنج که دهها و صدها نفر در کار ساختن آن سهم داشتند می توانسته است حداکثر 300 نفر را در خود جای دهد پس این فکر پیش می اید که فقط افردی خاص مثلا کاهنان اجازه ورود را داشته اند و بقیه پیروان در بیرون می ایستاده اند و گرداگرد استون هنج به زیارت و عبادت می پرداخته اند.
جالب اینکه ناحیه مرکزی استون هنج (که با سنگهای عظیمی احاطه شده و آن را از فضای بیرون جدا می کند) از لحاظ مساحت شبیه محل قرار گرفتن گروه سرود کلیساهای قرون وسطای اروپاست.
مقبره سلاطین (؟): یک فرض دیگر ان است که استون هنج مقبره پادشاهان و حکمرانان باستانی بریتانیا بوده همانند: اهرام مصر تا مقبره ای عظیم و با شکوه برای سلاطین باشد.
رصد خانه (؟): جرالد هاوکینز و جان وایت دو ستاره شناس انگلیسی اعتقاد دارند که استون هنج رصد خانه ای به منظور بررسی اوضاع و احوالات سیارات بوده و ستاره شناسها در 4000 سال پیش با مشاهده اینکه در هر روز از سال شعاع خورشید از چه زاویه ای از میان ستونها می گذرد و چگونه سایه می اندازد عملا نوعی تقویم خورشیدی در اختیار داشته اند و ضمنا می توانسته اند زمان وقوع کسوف و خسوف ماه و خورشید را تعیین کنند.

این دو ستاره شناس با نگریستن به محل تک تک سنگها و محاسبه چگونگی ارتباط ستونها با حرکت خورشید و ماه فکر می کنند که استون هنج محلی برای مطالعه دقیق آسمان و حرکت ماه و ستارگان در فصلهای مختلف سال بوده است و بنا براین همانند تلسکوپها و کامپیوترهای امروزی برای ردیابی اجرام آسمانی از آنها استفاده می کرده اند.
کلید دیگری هم هست: والتین تریشین اختر شناس روسیه عقیده دیگری دارد. او می گوید: " دانش بشر در 4000 سال پیش به آن اندازه نبوده است که بتواند به فکر محاسبه کسوف و خسوف باشد". این اختر شناس مطلبی را عنوان می کند که به راستی شگفت انگیز است. او عقیده دارد :" قرنها و هزاران سال پیش موجوداتی متفکر از دیگر کرات به کره زمین آمده اند
و آثاری از خود بر جای گذارده اند که یکی از آنها همین استون هنج است ".
به گفته تریشین " اگر بگوییم این بنای عظیم را مردمان عصر برنز در بریتانیا ساخته اند عقل نمی پذیرد زیرا ساکنین کم شمار و پراکنده بریتانیا نه وسایل لازم برای چنین کاری را داشته اند و نه دانش آن را.
اگر بگوییم تمدن بزرگی در بریتانیا بوده که بعدها رو به زوال رفته و استون هنج از کارهای به جا مانده از آن تمدن است چرا آثار دیگری جز این بنای شگفت انگیز در دست نیست؟ می ماند که فرض کنیم بنای استون هنج را ساکنان کرات دیگر ساخته اند ."
و ... در این صورت دیگر دانشمندان می پرسند : " دلیل و منظور آنها از پدید اوردن استون هنج چه بوده است؟
این فرضها که استون هنج معبد آفتاب ... پرستشگاه ... مقبره سلاطین ... رصد خانه ... یا رد پایی از موجودات کرات دیگر باشد در شرایطی است که سنگ آونگ عظیم دشت سالزبوری  یک پدیده طبیعی نیست و به طور قطع و یقین بنایی است که آن را  "ساخته اند" اما چه کسانی؟ و به چه منظوری؟
تردیدها هنوز پا برجاست همانند استواری استون هنج, شاید نسلهای آینده به جواب برسند و شاید هم هرگز پاسخی برای "معمای استون هنج" یافت نشود.
فهرست وبلاگ

پیوندهای روزانه

طبقه بندی

آرشیو

نویسندگان

پیوندها

نظرسنجی

  نظر شما در مورد وبلاگ من چیه؟

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

جستجو

آخرین پستها


مترجم سایت

مترجم سایت

mouse code

كد ماوس